Giới thiệu về Thuốc gà đá Hùng Kê

Chưa phân loại

Giới thiệu về Thuốc gà đá Hùng Kê

Giới thiệu về Thuốc gà đá Hùng Kê

Thuốc gà đá Hùng Kê chuyên cung cấp các sản phẩm thuốc gà đá dành cho gà nòi và gà tre. Giúp gà tăng bo, chống ói, lỳ đòn và đặc biệt không khô gà, hại gà. Danh mục sản phẩm:

Xem Thêm